Zgodovina

Ljubezen do lesa in dela z njim v naši družini že dolgo prehaja iz generacije v generacijo. A tradicija ne stoji na poti razvoju. Smo v koraku s časom; spremljamo razvoj tehnologije in novosti skrbno uvajamo v našo proizvodnjo, obenem pa skrbimo, da se naš kader redno izobražuje in usposablja za odgovorno delo z lesom v skladu z novimi smernicami.
Pohvalimo se lahko, da se celoten postopek izdelave elementa, od razreza hlodovine vse do njegovega nastanka, vrši v našem podjetju.

Z lesom je naša rodbina nepretrgoma povezana že več kot stoletje. Prvi pisni dokument, ki priča o tem, datira v leto 1903, ko je županstvo Opatje selo našemu pradedu, Karolu Jelenu iz Opatjega sela 78, izdalo soglasje za opravljanje obrtne dejavnosti. Izdeloval je leseno vinsko posodo. Podjetje, kot je danes, pa je zrastlo na temeljih bičarske delavnice, ki jo je 1965 odprl ded Just Marušič. Njegov sin Kazimir je nasledil delavnico in razširil obrtno dejavnost. Zahvaljujoč dolgoletnim izkušnjam in znanju o lesu, ki je več rodov prehajalo z očetov na sinove, se je povpraševanje po naših proizvodih večalo. Tako je bilo leta 1989 ustanovljeno podjetje Marušič d.o.o., ki še vedno ostaja v 100-odstotni družinski lasti očeta Kazimirja in njegovih treh sinov, Dimitrija, Davida ter Miloša.